De Koffer vol Geluk
De Koffer vól Geluk bij u op school in de klas?

Dit beeldende project draagt bij aan zelfvertrouwen en innerlijke kracht.

Hoe ondersteunt de Koffer vól Geluk dit proces bij de leerlingen?

Ervaren door:

  • Verhalen
  • Klassengesprek
  • Beeldende opdrachten
  • Ervaringsopdrachten
  • Drama
  • Het kind wordt hierdoor bewuster van zijn/haar mogelijkheden

Om een indruk te krijgen kunt u onderstaand de flyer over de Koffer vól Geluk downloaden.

U kunt ook kiezen voor een workshop Geluk waar het hele team aan mee kan doen. Zie hiervoor de flyer onder de knop.
Vervolgens kunnen we bekijken of er voldoende enthousiasme is om enkele leerkrachten te trainen.
Op die manier kan De Koffer vól Geluk ook in enkele groepen worden gegeven. Aan het eind van de schoolperiode nemen de leerlingen hun Koffer met ervaringen mee naar het VO.


Flyer Workshop met thema Geluk

Flyer de Koffer vól Geluk bij u op school